Co powinno zawierać wezwanie do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty to jedna z najczęstszych metod przypominania dłużnikom o konieczności uregulowania zobowiązania. Obecnie nie ma konkretnych przepisów, które określają, jakie informacje powinny być zawarte na tego typu wezwaniu.

Jednakże wielu specjalistów zaleca, żeby wezwanie do zapłaty zawierało takie informacje, jak kwota zadłużenia. Warto przy tym rozbić tę kwotę na odsetki oraz kwotę główną.

Równie istotną informacją jest termin, w jakim należność powinna być uiszczona. Jeśli wpłata ma odbywać się na rachunek bankowy, trzeba wpisać jego numer.

Niezbędną informacją będzie rodzaj roszczenia oraz za co, wierzyciel dochodzi swoich należności. Można np.

podać numer niezapłaconej faktury. Przed wysłaniem warto sprawdzić, czy nasze wezwanie zawiera wszelkie, niezbędne informacje do egzekwowania długu.

Jeśli takich nie będzie, dłużnik może zwlekać z uregulowaniem zobowiązań, powołując się na niewystarczającą ilość informacji. Napisanie wezwania do zapłaty można powierzyć specjalistycznym firmom.

adwokat warszawa sprawy karne szkolenie z ochrony danych osobowych