Czym jest monit?

www.spolkamedycznajesionowa.pl

Windykatorzy stosują wiele form przypominania dłużnikom o konieczności spłacenia swoich zobowiązań. Bardzo często wykorzystuje się przy tym monit. Na czym polega jego funkcja? Monit może stanowić swego rodzaju motywację dla dłużnika do uregulowania zobowiązań. Monit jest także bardzo przydatny dla banków czy sądów. Stanowi on bowiem dowód na to, że dłużnik otrzymał informację odnośnie stanu zadłużenia.

Monit to pisemne przypomnienie bądź ponaglenie do spłaty zadłużenia. Monity mogą stanowić środek prewencyjny. Zazwyczaj są stosowane jeszcze przed sądowym wezwaniem do zapłaty. Monity dotyczą także osób, które nie chcą powierzyć czynności windykacyjnych profesjonalnym firmom. Warto jednak pamiętać, że prawidłowy monit powinien zawierać niezbędne informacje, takie jak kwota należności, termin płatności czy numer rachunku bankowego.

Należy także wpisać powiadomienie o tym, że brak jakiejkolwiek reakcji dłużnika spowoduje podjęcie innych działań mających na celu odzyskanie długu.

epu - darmowyprawnik.eu