Czym jest ubezpieczenie NNW?

Ubezpieczenie NNW, czyli to od nieszczęślwych wypadków, jest dobrowolne. Ubezpieczony otrzymuje wypłatę świadczeń w razie wypadków na terenie Polski, a także tych za granicą. Ubezpieczeniem objęte są trwałe skutki nieszczęścliwych wypadków, a nawet śmierć podczas podróży pojazdem. Z racji tego, że wykupienie NNW zależy od naszej woli, sami decydujemy o sumie ubezpieczenia.

Towarzystwa ubezpieczeniowe podają jedynie maksymalne i minimalne wysokości. Niektóre z firm umożliwiają szeroką ochronę przy niskiej składce. Zakres ochrony jest bardzo elastyczny i może być dostosowywny do indywidualnych potrzeb. Aby lepiej zrozumieć istotę ubezpieczenia NNW, przyjrzyjmy się definicji nieszczęśliwego wypadku.

Jest to zdarzenie, które wywiera gwałtowny i nagły wpływ na ciało ubezpieczonej osoby. W wyniku tego, ubezpieczony doznaje trwałych uszkodzeń ciała lub umiera. Takie zdarzenie musi być niezależne od woli poszkodowanego. Jeśli planujesz wykupienie NNW, możesz zakupić je jako oddzielne ubezpieczenie lub jako dodatek do innych.

NNW sprzedawane jest w pakietach mieszkaniowych czy samochdowych. Warto wiedzieć, że środki wypłacane w ramach ubezpieczenia NNW są niezależne od pomocy ze strony ZUS-u. Wysokość odszkodowania zależy od sumy gwarancyjnej, czyli maksymalnej wysokości odszkodowania. Kierowcy mogą wykupić ubezpieczenie NNW, które obejmie swoim zakresem zarówno ich samych, jak i pasażerów.

Firmy ubezpieczeniowe mogą oferować NNW w różnych wariantach – chroniące samego kierowcę lub wszystkie osoby przebywające w danym pojeździe. Pamiętajmy, by dokładnie przyjrzeć się warunkom ubezpieczenia, aby wybrać te najbardziej dla nas korzystne.

https://www.dnb.com/pl-pl/