Dodatkowe warianty ubezpieczenia

Każdy ubezpieczyciel poza wszystkim znanych ubezpieczeń OC, AC, Assistance oferuje szereg usług dodatkowych. Część z nich skierowana jest tylko do przedsiębiorstw natomiast część tylko do klientów indywidualnych. Co prawda bardzo często usługi te, choć pozornie wydają się przydatne okazują się zbędnym zobowiązaniem finansowym, chociaż z drugiej strony często okazuje się, że lepiej mieć więcej niż mniej szczególnie, jeśli różnica finansowa między pakietem podstawowym a rozszerzonym nie jest ogromna.

Dodatkowym wariantem ubezpieczenia jest chociażby to, że klienci mogą skorzystać z zastępczego samochodu na przykład w sytuacji, gdy ich się popsuje. Podobnie jest w sytuacji, kiedy klienci nie mają miejsca na to by przechowywać opony i wtedy właśnie ubezpieczyciel oferuje usługi dodatkowe. Są one dodatkowo płatne, mniej, czasem więcej, w zależności od ubezpieczyciela i usługi dodatkowej, ale bardzo często bywa tak, że usługi dodatkowe są ofiarowywane klientom na przykład w ramach lojalności klienta.

Wtedy zamiast dodatkowych zniżek czy rabatów otrzymują usługi dodatkowe. Towarzystwa ubezpieczeniowe mówiąc potocznie i kolokwialnie stają na głowach, żeby klienci wybrali właśnie ich ofertę. Sama reklama to nie wszystko, czym próbują zwabić potencjalnych usługobiorców tak naprawdę sami wychodzą z inicjatywą posiadają bazy danych atakują maila, telefonami oraz korespondencją, a kiedy złapią już klienta robią wszystko, żeby nie chciał nic zmieniać, a jeśli już musi to możliwie długo odwlec to w czasie.

Doradztwo podatkowe Kraków