Jakie są rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych?

www.wolontariat2011.pl

Kodeks cywilny dzieli ubezpieczenia według różnych kryteriów. Jedną z nich jest podział świadczeń na osobowe i majątkowe. Ubezpieczenia możemy podzielić również na społeczne oraz gospodarcze.

Kolejnym kryterium jest ich rozdział na obowiązkowe i dobrowolne. Taki podział został stworzony na gruncie ustawy o działalności ubezpieczeniowej z 1990 roku. W przypadku ubezpieczeń obowiązkowych, zarówno ubezpieczający, jak i ubezpieczyciel, mają prawny nakaz zawarcia umowy.

Do ubezpieczeń obowiązkowych możemy zaliczyć ubezpieczenie budynków gospodarstwa rolnego – od ognia i zdarzeń losowych. Taką umowę zobowiązany jest zawrzeć każdy rolnik, który posiada gospodarstwo rolne. Rolników nie ominie również odpowiedzialność cywilna wynikająca z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.

W zakresie obowiązkowych ubezpieczeń wyróżniamy także cywilną odpowiedzialność osób posiadających pojazdy mechaniczne – za szkody spowodowane ich ruchem. Ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej podlegają również podmioty przyjmujące zamówienia na świadczenia zdrowotne – za szkody powstałe przy ich udzielaniu. Na liście obowiązkowych ubezpieczeń znajdziemy również odpowiedzialność cywilną doradców podatkowych, adwokatów, notariuszy, a także radców prawnych.

Warunki obowiązkowych ubezpieczeń są zawsze takie same, gdyż wynikają z ustawy. Z tego powodu, możemy wybrać towarzystwo ubezpieczeniowe z atrakcyjną ofertą cenową, bez obawy o zmiany w zakresie danego ubezpieczenia.

faktoring jak księgować