Kto jest kim na budowie – podpowiadamy!

www.cech-optykow.pl

Plac budowy to z reguły duży teren, gdzie pracuje sporo osób. Jak się w tym wszystkim nie pogubić? Kto jest kim na budowie? Ogółem na placu budowy mogą pojawić się takie osoby jak inwestor, kierownik budowy, wykonawca czy projektanci, a niekiedy także geodeta. Podpowiadamy więc kto jest kim i jakie dokładnie ma obowiązki – warto dowiedzieć się o tym jeszcze zanim zdecydujemy się na budowę domu, aby móc odpowiednio przygotować się do całego procesu.

Kierownik budowy

Jedna z najważniejszych osób na budowie, najczęściej zatrudniany przez samego inwestora. Obok niego może występować także tak zwany nadzór inwestorki – z reguły robi się to, jeśli kierownik budowy występuje z ramienia wykonawcy, a inwestor chce po prostu mieć dodatkowe oczy na placu budowy. W ten sposób zapewnić może sobie jeszcze bardziej dokładną kontrolę jakości wszystkich wykonywanych prac.

Sam kierownik budowy ma z kolei szereg obowiązków, w tym między innymi prowadzenie dziennika budowy czy też bezpośredni nadzór nad pracami, jakie prowadzone są na budowie. To także w jego kwestii jest zadbanie o to, by wszystkie prace były prowadzone nie tylko zgodnie z projektem, ale też przepisami prawa czy normami BHP.

Projektanci

Do tego grona należą przede wszystkim architekt (z reguły jest to ta sama osoba, która tworzyła projekt powstającego budynku) oraz konstruktor, ale także projektanci instalacji.

Prowadzą oni na budowie nadzór autorski, a jeśli projektant stwierdzi, że prace są prowadzone w sposób niezgodny z projektem to może nawet zażądać tego, aby roboty budowlane zostały wstrzymane.

Wykonawcy

To przede wszystkim firmy budowlane, które zostały zatrudnione przez inwestora do prowadzenia prac budowlanych, ale także indywidualni fachowcy wezwani do konkretnych robót. Wszyscy pracownicy firmy budowlanej powinni posiadać odpowiednie oznaczenie, ale też właściwy do prac ubiór, w tym oczywiście kask.

Dla inwestora ważne powinno być również to czy dane przedsiębiorstwo budowlane dysponuje odpowiednim sprzętem, dzięki któremu będzie w stanie szybko, skutecznie i solidnie wykonywać wszystkie prace budowlane.

Geodeta

Jest to osoba, która musi posiadać odpowiednie uprawnienia zawodowe umożliwiające wykonanie prac geodezyjnych na budowie. Są w zasadzie dwa etapy prac, podczas których potrzebna będzie wizyta geodeta Kraków na placu budowy – chodzi tutaj o początek oraz zakończenie prac budowlanych.