Kto to jest osoba uposażona?

Osobą uposażoną jest osoba, która w polisie zostaje wskazana przez inną osobę, która w razie śmierci otrzyma odszkodowanie od ubezpieczyciela. Bardzo ważne jest to by podjąć świadomą decyzję, kto ma być osobą uposażoną, najczęściej wybierane są osoby bliskie mąż, żona, dzieci czy rodzice. Nie chodzi tutaj o kierowanie się emocjami a bardziej racjonalny wybór, ponieważ odszkodowanie niezbędne jest chociażby w przypadku załatwiania wszystkich formalności związanych z pogrzebem, o którym niewiele osób zdrowych, żyjących myśli. W polisie podajemy dane takie jak imię, nazwisko osoby uposażonej, dane kontaktowe oraz informacje o zameldowaniu osoby wskazanej. Choć niektórym może się wydawać, że nie jest to istotne w rzeczywistości często można spotkać się z niedomówieniami, dlatego ubezpieczyciel posiada takie informacje na piśmie z podpisem ubezpieczonego.

Uposażona osoba musi być przede wszystkim pełnoletnia, a jeśli nie jest otrzyma odszkodowanie dopiero w momencie, kiedy ukończy osiemnaście lat. Nie musi być to osoba z najbliższej rodziny. Jeśli ubezpieczony będzie chciał zmienić osobę uposażoną to w każdym momencie może tego dokonać. Jeśli nie została wskazana osoba uposażona lub jeśli ta osoba zmarła wówczas odszkodowanie trafi do osoby spokrewnionej. Te wszystkie informacje powinny być przekazane każdej osobie, która decyduje się na ubezpieczenie.

Powinna ona przede wszystkim wiedzieć, że może zmieniać osoby uposażone, na przykład w sytuacji, kiedy para jest po rozwodzie i chcą (lub jedno z nich chce) zmienić osobę uposażoną.

https://biurocash.pl/ https://www.dnb.com/pl-pl/