Obowiązkowe ubezpieczenia auta

https://www.kuke-finance.pl

Każdy posiadacz auta ma obowiązek ubezpieczenia swojego pojazdu. Wykupienie polisy OC jest tutaj warunkiem koniecznym. To ubezpieczenie, które chroni poszkodowanych.

Z oferty dostępnych polis możemy wybrać również te dodatkowe, ale ubezpieczenie OC jest obowiązkowe. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej uprawnia poszkodowanego do otrzymania świadczeń, w przypadku, w którym jesteśmy sprawcami wypadku drogowego lub zniszczymy inny pojazd czy wyrządzimy krzywdę osobom trzecim. Ubezpieczenie OC to nie tylko gwarancja wypłaty środków dla poszkodowanych, ale także zabezpieczenie korzystne dla nas.

W razie wypadku, nie będziemy wypłacać roszczeń z własnego portfela, ale zajmie się tym dany ubezpieczyciel. Wyrządzone szkody nie mogą jednak przekroczyć założonej sumy gwarancyjnej. Roczna składka to zabezpieczenie przed jednorazową zapłatą nawet kilku tysięcy złotych.

Należy jednak pamiętać, że polisa OC obejmuje tylko finansowanie roszczeń osób poszkodowanych. Za naprawę własnego samochodu musimy zapłacić już we własnym zakresie lub wykupić ubezpieczenia dodatkowe. Dobrze jest w miarę szybko wykupić obowiązkową polisę OC.

Zwlekanie z jej zakupem może skutkować karą pieniężną. Natomiast jeśli spowodujemy wypadek, a samochód nie będzie objęty ubezpieczeniem OC, będziemy musieli zwrócić kwotę ubezpieczenia, którą wypłaci za nas Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Dlatego lepiej jest od razu wykupić konieczną polisę i uniknąć tym samym późniejszych problemów.

szlachetne-zdrowie.pl