Ubezpieczenie auta bez tajemnic

Jeśli stałeś się posiadaczem auta, obowiązkowo musisz wykupić ubezpieczenie OC. Inne rodzaje polis są dodatkowe i zależą od Twojej woli. Na rynku dostępnych jest wiele ofert, proponowanych przez różne towarzystwa ubezpieczeniowe, dlatego warto wiedzieć na co zwrócić uwagę przy ich zakupie. Pamiętaj, że nie tylko atrakcyjna cena powinna decydować o Twoim wyborze, ale również korzyści i zakres ochrony, jaki oferuje dana opcja.

Szczególnie uważnie przyjrzyj się Ogólnym Warunkom Ubezpieczenia. To właśnie tam dowiesz się o zakresie ochrony. Możliwe jest objęcie ochroną niemal wszystkich rodzajów ryzyka lub tylko niewielu z nich. Każda dodatkowa opcja, to dodatkowy koszt.

Musisz pamiętać o zwróceniu uwagi na wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Wykupienie ubezpieczenia AC to nie zawsze pełen zakres ochrony. Ubezpieczyciel ma prawo do wyłączenia swojej odpowiedzialności w konkretnie wymienionych przypadkach. O tym dowiesz się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, dlatego tak ważne jest, by je uważnie przejrzeć.

Zazwyczaj w zakres ubezpieczenia AC nie wchodzą szkody powstałe z winy umyślnej lub zaniedbania posiadacza pojazdu. Polisa nie obejmuje również szkód wyrządzonych przez kierowcę pod wpływem alkoholu czy innych środków odurzających. Zakres ochrony wyłącza także wypadki spowodowane przez pojazd, który nie został dopuszczony do ruchu. Autem nie może kierować inna osoba, niż ta wymieniona w dokumencie ubezpieczenia jako właściciel danego samochodu.

ubezpieczenie kredytu www.twardogora.info.pl