Ubezpieczenie auta

Ubezpieczenie jest wymagane przy każdym zarejestrowanym pojeździe. Nie ma tutaj znaczenia czy takie auto użytkujemy, czy też nie. Posiadacz pojazdu ma obowiązek wykupienia polisy OC, a inne typy ubezpieczeń zależą od naszej woli. Obowiązek wykupienia polisy OC wynika z Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Ubezpieczenie OC nakłada na ubezpieczyciela odpowiedzialność w przypadku uszkodzenia auta lub spowodowania uszczerbku na zdrowiu osoby trzeciej, co może zdarzyć się w razie kolizji z naszej winy.

Dzięki takiemu ubezpieczeniu, to ubezpieczyciel wypłaca świadczenia. Oprócz obowiązkowej polisy OC, możemy rozważyć dodatkowe ubezpieczenia. Mowa tutaj o ubezpieczeniu AC, które gwarantuje wypłatę środków przez ubezpieczyciela w przypadku uszkodzenia pojazdu przez inne osoby lub w razie kradzieży auta. Natomiast polisa NNW ubezpiecza kierowcę na wypadek uszczerbku jego zdrowia i pasażerów, kiedy zdarzy się wypadek drogowy. Jako kierowcy możemy skorzystać również z ubezpieczenia szyb.

Świadczenia wypłacane SA na skutek zniszczenia lub uszkodzenia szyb w wypadku czy kolizji. Z kolei pakiet assistance obejmuje pomoc techniczną, a także holowanie pojazdu, gdy przytrafi się nam usterka lub uszkodzenie auta. Pamiętajmy, że posiadacze pojazdów mają obowiązek wykupienia polisy OC. Natomiast inne ubezpieczenia komunikacyjne są już dobrowolne. Dzięki nim, kierowca ma możliwość ubezpieczenia się od różnych typów zdarzeń losowych.

Od niego zależy, które z nich uzna za konieczne do wykupienia.

www.xxiv-ozhs.pl