Wyjazd za granicę a ubezpieczenie AC

Ubezpieczenie autocasco zabezpiecza w razie uszkodzenia lub kradzieży samochodu. AC nie jest obowiązkowe, a jego zakres ochrony może być różny w zależności od oferty danej firmy. Jest natomiast nieocenioną opcją podczas zagranicznej podróży. Przed wyjazdem poza granice kraju, dobrze jest wybrać odpowiednią ofertę AC. Sami decydujemy o zakresie ubezpieczenia. W tym przypadku, najlepiej jest zdecydować się na szeroki wariant polisy i ubezpieczyć swój samochód miedzy innymi od kradzieży pojazdu. Wykupione autocasco, które obejmuje swoją ochroną obszar Polski, możemy rozciągnąć również na inne kraje.

Nie może być to tylko chwilowe rozwiązanie, ponieważ jeśli zdecydujemy się na rozszerzenie zakresu AC, będzie ono obowiązywało do wyznaczonego terminu końca ubezpieczenia. Jeśli podczas zagranicznych wakacji Twój samochód ulegnie szkodzie, jak najprędzej poinformuj swojego ubezpieczyciela jeszcze przed powrotem do kraju. Swoje towarzystwo ubezpieczeniowe można poinformować poprzez kontakt telefoniczny lub internetowy. Wypadek musi być zgłoszony w odpowiednim terminie, abyś uzyskał wypłatę odszkodowania. W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia powinien znajdować się zapis o możliwości naprawy pojazdu poza granicami Polski. Jeśli chcesz dokonać naprawy za granicą i uzyskać zwrot kosztów, muszą być spełnione pewne warunki. Po pierwsze, taka naprawa musi być konieczna do kontynuowania podróży z uwzględnieniem bezpieczeństwa.

Po drugie, koszty naprawy nie mogą przekroczyć danych limitów.

kuke.com.pl www.krizzcode.com